Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Yashaswi K, 1180 б 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
2 18 Gorokhova, Natalya 1236 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
3 10 Towarnicka, Izabela 1392 ч 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
4 17 Auchynnikava, Maryia 1000 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 3 Gonchar, Svitlana 1687 б 0.0 0.72 -0.72 30 -21.60
6 BYE 0.0
7 14 Zhukovskaya, Nina 1489 ч 1.0 0.90 0.10 30 +3.00
8 34 Wardziak, Ewa 1300 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
9 BYE 0.0
10 17 Auchynnikava, Maryia 1000 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
-34